ERASMUS-KA210-SCH-74613179-“Environment and fight against climate change”

Liceul Tehnologic “Matei Basarab” din Măxineni se numără printre școlile brăilene ce oferă elevilor săi o educație de o înaltă calitate în domeniul său de pregătire profesională și nu numai. De curând școala noastră a caștigat un nou proiect ERASMUS-KA210-SCH-74613179-“Environment and fight against climate change” în care elevii noștri vor avea schimburi de experiență cu elevi din alte țări participante in cadrul acestui proiect cum ar fi Turcia, Italia si Belgia. Profesorii coordonatori ai acestui proiect internațional câștigat sunt: Prof. Gabriela Munteanu si Prof. Burca Camelia. Liceul nostru a mai câștigat de asemenea alte patru proiecte internaționale ERASMUS dar de tip eTwinning dar în care într-unul singur suntem cofondatori. Proiectele în care elevii noștri sunt implicați sunt: “PAPER STORY” iar țările participante sunt Turcia, Lituania și România, al doilea proiect “EARTHQUAKE AWARENESS IN OUR COUNTRY AND IN THE WORLD” , unde liceul nostru este cofondator, iar țările participante sunt Turcia, România și Italia, al treilea proiect “Exploring Global Rhythms: Music and Dance Today” iar țările participante sunt Portugalia, Romania și Turcia, și nu în ultimul rând ultimul proiect câștigat se intitulează “MY EYES IN YOUR SKY”, țările participante sunt Romania, Turcia, Italia si Georgia. Profesorii coordonatori implicați în cadrul acestor proiecte internaționale sunt: Prof. Burca Camelia, Prof. Done Andreea Mădălina și Prof. Munteanu Gabriela.

 

 

 

j6

Leave A Reply

Your email address will not be published.