Anunț post secretar șef

secretar șef, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor – studii medii;
2. Cunoștințe de operare și utilizare a softului R.E.V.I.S.A.L;
3. Competențe privind întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului;
4. Noțiuni de comunicare și relații publice;
5. Abilități de relaționare comunicare și pentru muncă în echipă;
6. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
7. Capacitate de organizare a muncii.
8. Vechime:nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
1 post secretar studii medii – 1 normă perioadă nedeterminată
– termenul de depunere a dosarelor 30.06.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-selectia dosarelor:03.07.2023,ora 9.00;
– afișarea selecţiei dosarelor: 03.07.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 03.07.2023, orar 13.00-16.00;
-afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 04.07.2023, ora 11:00;
– proba scrisă în data de 11.07.2023, ora 09:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.07.2023, ora 10:00;
– depunerea contestațiilor la proba scrisă: 12.07.2023, ora 12:00-14:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 12.07.2023, ora 16:00;
– proba practică în data de 13.07.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 13.07.2023, ora 13:00;
– depunerea contestațiilor la proba practică: 13.07.2023, ora 13:00-15:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba practică: 14.07.2023, ora 15:00;
– proba interviu în data de 17.07.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 17.07.2023, ora 14:00;
– depunerea contestațiilor la proba de interviu: 17.07.2023, ora 14:00-15:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 17.07.2023, ora 16:00;
– afișarea rezultatelor finale: 18.05.2023, ora 15,00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”, cu sediul în Măxineni, strada Pr Ilie Postolache, nr. 32, județul Brăila, compartimentul secretariat, tel. 0239695798, persoana de contact Bogdan Mihaela, email: basarabmatei13@yahoo.com.

Leave A Reply

Your email address will not be published.