Contabil/Administrator financiar

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii superioare;
2. Cunoştinţe de operare şi utilizare a softului Edusal;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator a softurilor specifice unităţilor de învăţământ;
4. Noţiuni de comunicare şi relaţii publice;
5. Abilități de relaţionare pentru munca în echipă;
6. Capacitate de organizare a muncii;
7. Vechime: nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului,
1 post contabil/administrator financiar – 1 normă perioadă nedeterminată

– termenul de depunere a dosarelor 30.06.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-selectia dosarelor:03.07.2023,ora 9.00;
– afișarea selecţiei dosarelor: 03.07.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 03.07.2023, orar 13.00-16.00;
-afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 04.07.2023, ora 11:00;
– proba scrisă în data de 11.07.2023, ora 09:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.07.2023, ora 10:00;
– depunerea contestațiilor la proba scrisă: 12.07.2023, ora 12:00-14:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 12.07.2023, ora 16:00;
– proba practică în data de 13.07.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 13.07.2023, ora 13:00;
– depunerea contestațiilor la proba practică: 13.07.2023, ora 13:00-15:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba practică: 14.07.2023, ora 15:00;
– proba interviu în data de 17.07.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 17.07.2023, ora 14:00;
– depunerea contestațiilor la proba de interviu: 17.07.2023, ora 14:00-15:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 17.07.2023, ora 16:00;
– afișarea rezultatelor finale: 18.05.2023, ora 15,00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic Matei Basarab, cu sediul în Măxineni strada Pr. Ilie Postolache nr. 32, județul Brăila, compartimentul secretariat, tel. 0239695798, persoana de contact Bogdan Mihaela, email: basarabmatei13@yahoo.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.