PROIECT Erasmus+

Acţiunea Cheie 1: Mobilitatea cadrelor didactice în scopul învățării și perfecționării număr de proiect: 2023-1-RO01-KA122-SCH000128819 proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

La data de 30.06.2023, au fost publicate pe site-ul ANPCDEFP rezultatele selecției proiectelor Erasmus + de mobilitate în domeniul Educaţie şcolară.
Liceul Tehnologic „ Matei Basarab„, Măxineni, jud. Brăila începe derularea proiectului cu nr: 2023-1-RO01-KA122-SCH000128819, cu un buget aprobat de 17.080 EUR. Cadrele didactice vor participa la cursuri de formare în cadrul proiectului „Incluziune înseamnă pace, empatie, acceptare, cooperare, egalitate -I.M.P.E.A.C.E.„ care are ca scop asimilarea de noi strategii de predare în vederea incluziunii elevilor care provin din medii defavorizate.
https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2023/Rezultate%20selectie/Rezultate%20site%20KA122%20-%20SCH.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.