Proiectul european Erasmus+ ,,I.M.P.E.A.C.E”

Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab” din localitatea Măxineni lansează proiectul european Erasmus+ ,,I.M.P.E.A.C.E – Incluziune înseamnă pace, empatie, acceptare, cooperare, egalitate”,  cu numărul 2023-1-RO01-KA122-SCH-000128819, pe domeniul educație școlară, și se bucură de prima experiență de acest gen.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, are o durată de 12 luni, desfășurându-se între 10.09.2023 și 09.09.2024 și presupune două mobilități, ambele în Florența, Italia, pentru formarea a opt cadre didactice, timp de șase zile, în decembrie 2023, respectiv aprilie 2024.

Analiza SWOT realizată la nivel instituțional a generat obiectivul proiectului – dezvoltarea competențelor de includere și diversitate în vederea integrării elevilor care provin din medii dezavantajate.

Cele două cursuri intră în  spectrul  includerii și al diversității și, deși abordează două paliere diferite de acțiune, se potrivesc nevoilor de formare. Primul curs de formare presupune însușirea de către cadrele didactice a unor metode de predare, a unor strategii și tehnici pentru a se plia pe diferențele în modul de învățare a elevilor care suferă de ADHD și tulburare de spectru autist. Al doilea curs de formare vizează adoptarea unor instrumente eficiente și practice de comunicare în managementul conflictului, dezvoltarea abilităților de a încuraja empatia și de a  preveni bullyingului, promovarea unui climat școlar pozitiv, abordări practice pentru a facilita starea de bine a elevilor și sentimentul de apartenență în comunitatea școlară.

Echipa de implementare a proiectului ,,I.A.M.P.E.A.C.E.” este alcătuită din 8 membri și este coordonată de director-adjunct, profesor Veronica Bilitz și profesor Surdeanu Vasilica, responsabilul Comisiei pentru proiecte și programe europene de la nivelul unității de învățământ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.