REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 

Aprobat,
Consiliul de Administratie din 10.10.2019
Al Liceului Tehnologic Matei Basarab Maxineni