ISTORICUL UNITATII DE INVATAMANT.

Conform scriptelor, şcoala din Măxineni a fost înfinţată în anul 1878, în vechea vatră a satului Măxineni. iniţial, a funcţionat ca şcoală primară, apoi ca şcoală generală de şapte ani, devenind, mai târziu, în anul 1963, Liceul „Matei Basarab”. iniţial, a funcţionat ca liceu teoretic cu profil real, prima promoţie constând în două clase a câte 44 de elevi, fiecare. In anul 1976 liceul devine unitate şcolară cu învăţământ obigatoriu de 10 ani. In anul 1989 se reînfiinţează liceul, având doar o singură clasă care a mers în lichidare până în anul 1992 iar în perioada 1992-1995 a funcţionat cu regim de şcoală generală, având şi o clasă de mecanizatori. In anul 1995 se reînfiinţează liceul cu profil de piscicultura pe baza a 180 de declaraţii ale locuitorilor din comunele şi satele învecinate. In prezent, funcţionează cu patru clase s primare, patru clase gimnaziale, o clasă de liceu rată directă, o clasă de liceu rată progresivă, două clase de liceu frecvenţă redusă, două clase de arte şi meserii şi o clasă an complementar. Liceul dispune de cabinete de biologie, informatică, geografie, chimie, literatură, echipate modern, conform standardelor.

Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab,,din Măxineni are în structura sa Grădiniţa Măxineni, Școala primara Latinu, grădiniţa Latinu, Școala gimnaziala Corbu Nou, Gradinita Corbu nou, Scoala primara Corbu Vechi.

Şcoala cu clasele I-VIII „Timotei Petride” funcţionează în satul Latinu. în dicţionarul geografic relativ se precizează că între sate, fiind tină şi noroi, oamenii au numit localitatea „Letinu” de unde actuala denumire. Şcoala din Latinu s-a înfiinţat în anul 1863 iar cursurile erau predate de către logofătul Ene Cristescu. în anul 1882 s-a numit învăţător titular, era şcoală de adulţi şi avea o grădiniţă şcolară bine plantată. Comuna a fost complet distrasă de război, nici biserica nici şcoala, nici primăria, nicio casă nu a rămas în picioare. Şcoala s-a reconstruit iar în anul 1920, s-a mai adăugat un corp de clădire. în anul 2002 şcoala a intrat într-un program de reabilitare al şcolilor din mediul rural prin Banca Mondială, făcându-se o investiţie de 180.000 lei, din care 9.000 de la fondul local. Şcoala fost dotată cu mobilier modern, s-a consolidat întreaga clădire, s-au refăcut cinci săli de clasă din cele şapte existente. Actualmente, şcoala cu clasele I-IV Latinu are un efectiv de 47 de elevi şi 3 cadre didactice. La propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în data de 6 iunie 2003, şcolii i s-a atribuit numele profesorului Timotei Petride, fiul preotului Sava Petride care a reconstruit biserica din Latinu.

Grădiniţa din satul Latinu funcţionează în clădirea fostului dispensar veterinar care a fost preluată de Primăria Măxineni. Clădirea a fost construită în anul 1952.

Măria Simizeanu, în anul 1935 a finanţat construirea şcolii din Corbu.