Viziunea si misiunea scolii

1.2. Viziunea şcolii

 

„Şcoala noastră îţi dă o şansă unică: de a reuşi prin tine însuţi.”

Să fim utili comunităţii prin cei pe care-i formăm.”

 

1.3. Misiunea şcolii

 

Liceul tehnologic „Matei Basarab” Maxineni este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse egale de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Liceul tehnologic „Matei Basarab” Maxineni este o şcoală centrată pe promovarea valorilor intelectuale și a principiilor democratice, pe implicarea comunităţii în viaţa şcolii precum și pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie, vârstă.

Liceul tehnologic „Matei Basarab” Maxineni îşi asumă răspunderea de a oferi un mediu de educare modern, orientat catre nevoile finale si de parcurs ale elevilor si un proces instructiv – educativ de calitate, aliniat exigentelor sistemelor educationale europene si corelat cu standardele de competenta solicitate de angajatori.

Politica noastră educaţională are deci în vedere:

  • Dezvoltarea pozițieiînvațământului  tehnologicîn regiune;
  • Crearea unei culturi organizaționale  în care să se formeze profesioniștii ceruţi pe piaţa muncii;
  • Crearea unui climat de muncă și învăţare stimulativ;
  • Respectarea și promovarea valorilor fundamentale ale unei societati sănatoase.